Ar-Ge

Temel araştırma süreci ve pazarlama aktiviteleri de göz önünde bulundurulduğunda, yeni bir ilaç geliştirmek, yıllarca sürmektedir. AR-GE prosedürlerinde ilerleme gerekliliğinin farkında olan firmamız, finansal ve organizasyonel yapı ve işleyişini bu gerekliliğe göre dizayn etmiş ve bu konuda süreklilik sağlama yönünde çalışmaktadır. Alanımızdaki hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çeşitli ortaklıklarla bakış açımızı genişletmek kadar, ilaç geliştirmeyi mümkün kılacak altyapı gerekliliğinin de bilincindeyiz.

Yakında temeli atılacak olan üretim tesisimiz ve tasarı aşamasındaki klinik çalışmalarımız tüm bu farkındalıklarımızın ürünleri olarak, dünyada halen karşılanamayan medikal ihtiyaçları karşılayabilecek inovatif ilaçların geliştirilmesi ve üretimi yolunda attığımız önemli adımlardır.