H

asbiotech ürünleri ile ilgili olarak yan etki/advers reaksiyon bildirimleriniz için, doktor veya eczacınıza danışabilir, yetkili sağlık otoritesine başvurabilirsiniz.

Yan etki/advers reaksiyon bildirimleriniz ile ilgili acil durumlarda 0216 385 93 33 numaralı telefon ve 0216 385 97 07 numaralı faks ile veya TÜFAM bildirim formunu doldurup pv@deltapv.com e-mail adresine göndererek, DeltaPV Farmakovijilans Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

TÜFAM – Advers Reaksiyon Bildirim Formu

Farmakovijilans Nedir?

Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsar. Farmakovijilans “günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması” şeklinde tanımlanabilir.