İnsan Kaynakları

Hasbiotech’in insan kaynakları politikası çalışanlarının verimli, etkin, yüksek motivasyon ve istekle çalışması üzerine kuruludur. Amacımız, mevcut çalışanlarımız için en uygun iş ortamını sağlarken, nitelikli çalışanların da tercih ettiği bir firma olabilmektir. Bu bağlamda, değerlerimize bağlı kalarak, doğru işe doğru bireyleri seçmek, devamlılığı sağlarken motivasyonu artırmak, çalışanlarımızın güvenli iş ortamlarında yüksek performans gösterebilmeleri için yeni politikalar oluşturmak, çalışanlarımızın ve firmamızın performansını sürekli artırmak ana hedeflerimizdir.

 

Verimli zaman ve bilgi paylaşımını sağlayan etik bakış açımızla konuları ele alarak, yeni ve yaratıcı fikirlere açık, güven veren, esnek çalışma koşulları sağlayan, güncel insan kaynakları politikaları uygulamanın firma hedeflerine ulaşmada önemli bir anahtar olduğunun farkındayız ve adımlarımızı bu doğrultuda atmaktayız.