Ürünlerimiz

HEBERPROT-P

HEBERPROT-P, rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiş insan epidermal büyüme faktörü içerir. Bu büyüme faktörü, diyabete bağlı oluşan ve genellikle ayağın kesilmesi ile sonlanan derin ve ciddi diyabetik ayak yaralarında yara içerisine enjeksiyon yolu ile uygulanarak iyileşme sağlar.

Diyabetik ayak yaralarında ve diyabete bağlı ayak ampütasyonunu (kesilme) önleme amacıyla uygulanan tedaviler arasında önemli bir yer edinmiştir. HEBERPROT-P, dokuya giden kan akımının bozulması ya da sinir hasarına bağlı olarak oluşan diyabetik ayak yaralarına uygulandığında hızlı, güvenli ve etkili bir yara iyileşme süreci sağlar. Ayrıca, HEBERPROT-P, ruhsatlı olarak kullanıldığı 26 ülkede diyabetik ayak yarasına bağlı görülen ayak ampütasyon oranında ciddi bir azalma sağlamıştır.

LEUKOPLUS

LEUKOPLUS®, rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiş filgrastim (bir beyaz kan hücresi büyüme faktörü analogu) içerir. Bu büyüme faktörü, kemik iliğini daha fazla beyaz kan hücresi üretmesi için uyarır.

Beyaz kan hücrelerinin sayısındaki ani düşüş, yani nötropeni, vücudun enfeksiyonlarla olan savaşını zayıflatır ve LEUKOPLUS® kemik iliğinin hızlı bir şekilde yeni beyaz kan hücreleri üretmesini sağlayarak nötropeniyi iyileştirir.

Ayrıca LEUKOPLUS®, AIDS gibi bağışıklık baskılayıcı hastalıklar ve bağışıklık sistemini etkileyen kanser tedavilerine destek olarak yeni beyaz kan hücresi üretimini artırmak üzere de reçetelenir.

EPOPLUS 2000

EPOPLUS, eritropietinin (EPO) rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiş bir formudur. EPO vücutta çoğunlukla böbrekler tarafından üretilir ve hastaların kemik iliğini uyarır. Bunun sonucunda hastaların kan hücreleri üretiminde artış sağlanır.

Kan hücre üretiminin yeterli olmaması sonucunda ağır anemi vakaları görülür. Bir başka deyişle, böbrek yetmezliği veya ciddi böbrek hastalıkları çoğunlukla anemi gelişimi ile seyreder. EPOPLUS, antianemiktir ve kronik böbrek yetmezliği hastalığına bağlı gelişen ağır anemi vakalarında veya diyaliz öncesi hastalarda reçetelenir.

EPOPLUS 4000

EPOPLUS, eritropietinin (EPO) rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiş bir formudur. EPO vücutta çoğunlukla böbrekler tarafından üretilir ve hastaların kemik iliğini uyarır. Bunun sonucunda hastaların kan hücreleri üretiminde artış sağlanır.

Kan hücre üretiminin yeterli olmaması sonucunda ağır anemi vakaları görülür. Bir başka deyişle, böbrek yetmezliği veya ciddi böbrek hastalıkları çoğunlukla anemi gelişimi ile seyreder. EPOPLUS, antianemiktir ve kronik böbrek yetmezliği hastalığına bağlı gelişen ağır anemi vakalarında veya diyaliz öncesi hastalarda reçetelenir.

Scroll to Top