Ürünlerimiz

HEBERPROT-P

HEBERPROT-P, rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiş insan epidermal büyüme faktörü içerir. Bu büyüme faktörü, diyabete bağlı oluşan ve genellikle ayağın kesilmesi ile sonlanan derin ve ciddi diyabetik ayak yaralarında yara içerisine enjeksiyon yolu ile uygulanarak iyileşme sağlar.

Diyabetik ayak yaralarında ve diyabete bağlı ayak ampütasyonunu (kesilme) önleme amacıyla uygulanan tedaviler arasında önemli bir yer edinmiştir. HEBERPROT-P, dokuya giden kan akımının bozulması ya da sinir hasarına bağlı olarak oluşan diyabetik ayak yaralarına uygulandığında hızlı, güvenli ve etkili bir yara iyileşme süreci sağlar. Ayrıca, HEBERPROT-P, ruhsatlı olarak kullanıldığı 26 ülkede diyabetik ayak yarasına bağlı görülen ayak ampütasyon oranında ciddi bir azalma sağlamıştır.

VAXİRA

VAXİRA Vücudumuzun savunma sistemi (immün sistem) kendi hücrelerinin kontrolsüz üremesi sonucu ortaya çıkan KANSER hücrelerini yabancı olarak tanıyamaz ve savaşamaz . Racotumomab (Vaxira) normal dokuda olmayan ancak kanser oluşumu sonrası gelişen bir proteini (NeuGcGM3 gangliosit) immün sisteme tanıtarak antikorların tümör hücreleri ile savaşmasını sağlar. Özellikle GM3 proteini küçük hücreli dışı akciğer kanserinde % 90 oranında pozitiftir. Bu nedenle Vaxira şu an için KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE kullanılmaktadır.Vaxira başlangıçta 14 günde bir 5 kez kullanılır daha sonra ayda bir kez devam tedavisi uygulanır. Cilt içine uygulanır. Yan etkileri çok düşüktür dolayısı ile hastada genel durumu bozacak bir yan etki çok ender görülür. 

EPOPLUS 2000

EPOPLUS, eritropietinin (EPO) rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiş bir formudur. EPO vücutta çoğunlukla böbrekler tarafından üretilir ve hastaların kemik iliğini uyarır. Bunun sonucunda hastaların kan hücreleri üretiminde artış sağlanır.

Kan hücre üretiminin yeterli olmaması sonucunda ağır anemi vakaları görülür. Bir başka deyişle, böbrek yetmezliği veya ciddi böbrek hastalıkları çoğunlukla anemi gelişimi ile seyreder. EPOPLUS, antianemiktir ve kronik böbrek yetmezliği hastalığına bağlı gelişen ağır anemi vakalarında veya diyaliz öncesi hastalarda reçetelenir.

EPOPLUS 4000

EPOPLUS, eritropietinin (EPO) rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiş bir formudur. EPO vücutta çoğunlukla böbrekler tarafından üretilir ve hastaların kemik iliğini uyarır. Bunun sonucunda hastaların kan hücreleri üretiminde artış sağlanır.

Kan hücre üretiminin yeterli olmaması sonucunda ağır anemi vakaları görülür. Bir başka deyişle, böbrek yetmezliği veya ciddi böbrek hastalıkları çoğunlukla anemi gelişimi ile seyreder. EPOPLUS, antianemiktir ve kronik böbrek yetmezliği hastalığına bağlı gelişen ağır anemi vakalarında veya diyaliz öncesi hastalarda reçetelenir.

Scroll to Top