Bu site Hasbiotech İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne ( “Hasbiotech”) ait olup; global telif hakları ile ilgili kanunlarda yer alan hukuki hükümlerle korunmaktadır. Siteye erişim sağlayarak ve siteyi kullanarak aşağıdaki şartları okuduğunuzu, anladığınızı kabul etmekte ve ilgili yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde bağlayıcılığını onaylamaktasınız. Bununla beraber bu internet sitesinin kullanımından ya da bu sitede bulunan herhangi bir materyal, bilgi, görüş ya da tavsiyeden Hasbiotech, bağlı şirketleri, iştirakleri ve çalışanları aleyhinde doğabilecek herhangi bir iddiadan feragat etmiş olmaktasınız.

Hasbiotech, sitesinde doğru ve güncel bilgileri sunmak için büyük çaba gösteriyor olmakla birlikte; bilgilerin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği ilgili olarak garanti vermemekte, herhangi bir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. Bu sitedeki hiçbir şey hekime danışmadan bir öneri olarak kabul edilmemeli; sağlık sorununuz olduğu takdirde derhal bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

Bu sitenin veya bağlı sitelerin oluşturmasında çalışan herhangi bir kişi veya kuruluş; erişimden, kullanımdan veya kullanamazlıktan kaynaklanan sonuçlardan veya site içeriğinde olabilecek hata ve/veya eksiklerden dolayı sorumlu tutulamayacaklardır. Söz konusu kişi veya kuruluş aleyhine maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulamaz.

Hasbiotech, site kullanıcılarına erişim kolaylığı sağlamak amacıyla diğer web sitelerine dair link ve referanslar verebilir. İlgili linklerin belirlenmesinde her ne kadar özenli davranılmış ise de, Hasbiotech site içeriklerini onaylamış sayılamaz ve doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgi, resim, marka, patent, logo, yazı gibi her türlü materyalin fikri ve sınai hakkı Hasbiotech’ e ait olup; Türkiye’de ve uluslar arası alanda korunmaktadır. Bu bilgiler Hasbiotech’ in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz, değiştirilemez ve 3. Şahıslara/gruplara dağıtılamaz. Aksi halde yasal düzenlemeler ihlal edilmiş olacaktır.

Siteye yapılan erişim neticesinde elde edilen kişisel bilgiler Gizlilik Politikası ile koruma altına alınmış; kullanıcıların hak ve sorumlulukları belirlenmiştir. Burada belirtilen bilgiler haricinde, siteye gönderdiğiniz veri, soru, yorum ve benzerleri gizli olmayan ve telif ile korunmayan nitelikte kabul edilir. Hasbiotech ilgili doneleri herhangi bir amaç için ve size tazminat ödemeksizin kullanmakta serbesttir.

Hasbiotech, her ne kadar site üzerindeki tartışmaları, sohbetleri, postalamaları, aktarımları, duyuru panolarını ve benzerlerini zaman zaman denetliyor olsa da, bunu yapmakla yükümlü değildir. Yasa dışı, tehdit edici, karalayıcı, iftira edici, kişisel bilgileri ifşa edici, müstehcen, tahrik edici, pornografik içeriğe sahip veya cezai suç sayılacak bir eylemi teşkil edecek bir materyal postalamanız veya nakletmeniz yasaktır. İlgili durumlarda Hasbiotech herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyeceği gibi, materyali postalayan kişinin kimliğini isteyen tüm kanun yaptırımı olan kişiler ve merciiler ile paylaşacağını bildirmektedir.

Yukarıda belirtilen koşulları ihlal etmeniz halinde, Hasbiotech tarafından sunulan hizmetlerden men edileceğinizi ve şirketi herhangi bir zarara uğrattığınız takdirde bunun tazmininin talep edilebileceğini beyan eder.